Vidaus tvarkos taisyklės

PASIRINKUS RAMŲ POILSĮ (APGYVENDINIMO PASLAUGĄ) SODYBOJE „BRAŽUOLĖJE PAS JUOZĄ

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 1. Apgyvendinimo paslaugos teikiamos kaimo turizmo sodyboje „ Bražuolėje pas Juozą“, adresas: Draugystės g. 3, Bražuolės kaimas, Trakų raj.
 2. Sodybos „Bražuolėje pas Juozą“ atstovai : Elena Kairienė, Alma Taučiuvienė,(paslaugos teikėjas) Tel: +370 61515637, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. 1215709.
 1. ATVYKIMAS IR IŠVYKIMAS:

3.1. Pasirinkus ramų poilsį ( apgyvendinimo paslaugą), apgyvendinimo paslaugos nuomos terminas skaičiuojamas paromis. Nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo pirmos nuomos dienos 14:00 val. iki paskutinės nuomos dienos 12:00 val., nepriklausomai nuo to, kelintą valandą atvykstama į sodybą. Abipusiu sutarimu atvykimo ir išvykimo laikas gali būti derinamas ( paslauga mokama). Jeigu sodyboje neišbūnama visą nuomos laikotarpį, mokestis už neišbūtą laiką nemažinamas, negrąžinamas ir nekompensuojamas

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Atlikdamas rezervacijos užklausą, svečias pasirenka jam tinkamą apgyvendinimo variantą, datą. Rezervacijos užklausoje- privalo nurodyti kartu su juo poilsiauti atvykstančių žmonių skaičių (suaugusieji, vaikai).

4.2. Užsakymas įsigalioja tik po to, kai paslaugos teikėjas patvirtina užsakymą, o svečias sumoka 50% rezervacijos mokestį nuo užsakyme nurodytos sumos. Likusi suma mokama pavedimu ar grynais pinigais (EUR) atvykus į sodybą (nėra galimybės atsiskaityti kortele);

 1. Atšaukus apgyvendinimo paslaugos rezervaciją, rezervacijos mokestis grąžinamas tik tokiu atveju, kai apie neatvykimą informuojama likus ne mažiau kaip 10 dienų iki registracijos datos. Kitu atveju rezervacijos mokestis negrąžinamas.
 2. Atvykus į sodybą svečias privalo, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildyti svečio kortelę, susipažinti, bei supažindinti kartu atvykusius asmenis, su sodybos vidaus tvarkos taisyklėmis, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, užtikrinti jų laikymąsi.
 3. Atlikdamas apmokėjimą, svečias patvirtina, kad susipažino, bei supažindino kartu atvykusius asmenis su vidaus, bei priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir užtikrina jų laikymąsi.
 4. Svečias, norintis padidinti atvykstančių žmonių skaičių, apie tai privalo pranešti paslaugos teikėjui. Be paslaugos teikėjo sutikimo, žmonių skaičius negali viršyti sutarto rezervacijos metu. Draudžiama kviestis laikinus lankytojus, draugus ar kitus asmenis. Už papildomai atvykstančius asmenis gali būti paprašyta papildomo apmokėjimo. Nepranešus apie papildomai atvykusį asmenį imamas 50 EUR mokestis už kiekvieną asmenį, apie kurio atvykimą neinformuota.
 5. Užsisakius papildomas sodybos paslaugas (jei yra galimybė) už jas būtina sumokėti iš karto- bankiniu pavedimu arba grynaisiais pinigais (EUR) (nėra galimybės atsiskaityti kortele).
 1. Naudojimosi patalpomis, įranga ir inventoriumi tvarka

5.1. Išsinuomavęs pasirinktą kambarį svečias ir su juo atvykę asmenys priima jiems skirtas patalpas bei inventorių, t. y. sanitarinius bei inžinerinius įrenginius, prietaisus ir kitus daiktus, kaip tvarkingus. Jeigu priimant patalpas ar inventorių pastebimi kokie nors jų defektai (neatitikimai, gedimai), apie juos nedelsiant turi būti informuojamas paslaugos teikėjas. Neatlikus šios pareigos laikoma, kad daikto apgadinimai kilo dėl juo pasinaudojusio asmens kaltės.

5.2. Svečiai įsipareigoja saugoti ir tausoti sodybos “Bražuolėje pas Juozą” turtą, laikytis vidaus tvarkos taisyklių. Už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. Jei nuostolius, ar žalą padaro svečio nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tėvai arba globėjai.

5.3. Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;

5.4. Išvykdamas svečias ir su juo atvykę asmenys palieka tvarkingas patalpas, tokias, kokias rado atvykimo metu, t. y. su visu inventoriumi savo vietose. Svečiams be paslaugos teikėjo sutikimo draudžiama keisti baldų, įrangos, kito inventoriaus vietą be paslaugos teikėjo sutikimo.

5.5. Svečiai privalo taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją;

5.6. Užsakovas ir su juo atvykę asmenys gali naudotis:

5.6.1. Rezervacijoje pasirinktomis, išsinuomotomis patalpomis ir jose esančiomis materialinėmis vertybėmis, teritorijos erdvėmis;

5.6.2. Pirtimi, kubilu (paslauga mokama, būtina užsakyti iš anksto);

5.6.3. Kepsnine (paslauga mokama, būtina užsakyti iš anksto);

5.6.4. Žvejoti sodybos tvenkinyje (tik išsinuomoję sodyboje patalpas ir sumokėję paslaugos teikėjui už žvejybą);

5.7. Sodyboje palikti daiktai, esant galimybei, iškart grąžinami savininkams. Jei savininkas nesurandamas, palikti daiktai, praėjus 1 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka;

5.8. Jūsų saugumui sodyboje bendro naudojimo patalpose, visoje teritorijoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

5.9. Svečias išvykdamas privalo grąžinti patalpų raktą. Už pamestą ar sugadintą raktą taikomas 15 eurų žalos atlyginimo mokestis;

6. Sodybos viešoji tvarka

6.1. Sodyba yra šalia Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijos, gamtos apsuptyje, tad visi sodybos lankytojai privalo:

6.1.1. Saugoti aplinką, gamtos bei sodybai priklausančias materialines vertybes, tausoti gamtos išteklius.

6.1.2. Tinkamai naudotis ir tvarkingai palikti sodybos teritoriją.

6.1.3 Svečiai privalo rūpintis savo atsivežtu asmeniniu turtu ir transporto priemonėmis bei jų tinkama eksploatacija, už kurių sugadinimą paslaugos teikėjas neatsako.

6.1.4. Kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas.

6.1.5.Laikytis leistino triukšmo lygio, kurį reglamentuoja 2003 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-520: „Leistinas triukšmo lygis reglamentuojamas nuo 06.00 iki 18.00 val. (dienos), nuo 18.00 iki 22.00 (vakaro) ir nuo 22.00 iki 6.00 val. (nakties)“. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą triukšmo šaltinio valdytojams, kuri sudaro nuo 60 EUR iki 300 EUR.

6.1.6. Patalpose ir teritorijoje nerūkoma. Numatyta rūkymo vieta – prie sodybos pastatų įėjimų.

7. Svečiams sodyboje draudžiama:

7.1. Rūkyti visose patalpose (tam yra skirtos vietos rūkymui), už rūkymą ne tam skirtoje vietoje, bauda – 50 EUR. (LR ATPK 185 str.1d.); Šiukšlinti sodybos teritorijoje (mėtyti lauke nuorūkas, tarą, maisto atliekas);

7.2. Laužyti medžius, krūmus, kasinėti, ardyti veją, niokoti gėlynus;

7.3. Be suderinimo, kūrenti ugnį, be suderinimo naudotis šašlykinėmis, naudoti kitus prietaisus išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas;

7.3. Be suderinimo, be leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis, kates ar kitus gyvūnus; (Paslauga mokama).

7.4. Be leidimo pernešti sodyboje esantį materialųjį turtą ir inventorių;

7.5. Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes, lovatieses, kėdes, stalus ir kitą patalpų inventorių;

7.6. Vaikams žaisti prie tvenkinių, juose maudytis, žaisti žaidimų aikštelėje vieniems be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros.

7.7. Kelti pavojų kitų asmenų saugumui ar sveikatai.

7.8. Įsinešti bet kokį ginklą, degius arba sprogius skysčius, stiprų ir nemalonų kvapą turinčius produktus.

7.9.Įrenginėti poilsiui ar sportui reikalingus įrenginius (Jei nėra sutarta kitaip).

8. Sodybos teritorijoje teikti bei užsisakyti kitas paslaugas ir pramogas, kurios yra ne kaimo turizmo paslaugos.

8.1. Triukšmauti, garsiai leisti muziką, kitaip pažeidinėti viešąją tvarką. Savo elgesiu, garsais kelti nepatogumus kitiems sodyboje esantiems, besiilsintiems asmenims . (Po 22.00 val . draudžiama muziką leisti lauke, triukšmauti, rėkauti).

8.2. Jeigu svečiai nesilaiko vidaus taisyklių ar paslaugos teikėjo pagrįstų reikalavimų, bei taip trikdo viešąją rimtį ir trukdo kitiems svečiams, šeimininkas turi teisę iškeldinti nepageidaujamus asmenis iš sodybos teritorijos anksčiau numatyto laiko. Tokiu atveju pinigai už apgyvendinimo paslaugas negrąžinami.

9. Sodybos svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų:

 1. Nejungti kambario patalpose papildomų elektrinių šildymo prietaisų (virdulių, lygintuvų, vandens šildytuvų), išskyrus sodybos kambaryje esančius prietaisus.
 2. Išeinant iš patalpų išjungti jose esančius elektros prietaisus.
 3. Nerūkyti sodybos vidaus patalpose, nemėtyti cigarečių ar nuorūkų ne tam skirtose vietose.
 4. Nekurti ugnies tam neskirtose vietose.
 5. Nenešti į kambarį ir jame nelaikyti medžiagų, galinčių sukelti gaisrą.
 6. Susipažinti su evakuacijos planais.
 7. Sodybos teritorijoje ugnį kurti tik tam įrengtose vietose. Draudžiama ugnį palikti be priežiūros, pasitraukiant nuo ugnies židinio, jį būtina užgesinti;
 8. Kūrenant ugnį židiniuose, šašlykinėse, nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jo kūrenti ar žaisti su degančiais pagaliukais, malkomis, žarijomis;
 9. Tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą. Vaikams maudytis galima tik kartu su tėvais ar globėjais.
 10. Už galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos viduje, kieme, maudantis ežere ar tvenkinyje, pavėsinėse ar kitose vietose atsakingi patys svečiai.
 11. Už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes, įvykusius dėl alkoholio vartojimo, atsako pats svečias.
 12. Kilus gaisrui numeryje nedelsiant pranešti apie jį ugniagesiams telefono ryšio numeriu 112.

Jeigu degimo židinio negalima nuslopinti savo jėgomis, būtina išeiti iš kambario ir uždaryti duris, jų nerakinant; būtina pranešti apie gaisrą 112, sodybos paslaugų teikėjo atsakingam asmeniui.

 1. Kilus gaisrui ne numeryje – nedelsiant pranešti apie jį ugniagesiams telefono ryšio numeriu 112. Jeigu koridoriai ar laiptinės uždūmintos ir pasitraukti iš patalpų negalima, siūlytina pasilikti numeryje ir plačiai atverti langus. Sandariai uždarytos durys gali ilgam apsaugoti nuo pavojingos temperatūros. Siekiant išvengti apsinuodijimo dūmais, būtina uždengti plyšius ir vėdinimo sistemos kanalus vandenyje sudrėkintais rankšluosčiais arba patalyne; pasistengti telefonu pranešti gaisrininkams, sodybos savininkui savo buvimo vietą; atvykus į įvykio vietą ugniagesiams, prieiti prie lango ir šauktis pagalbos.

_________________________________________

ŠIOS TAISYKLĖS SUKŪRTOS, KAD UŽTIKRINTŲ MALONŲ BEI SAUGŲ JŪSŲ POILSĮ.

LAUKIAME JŪSŲ ATVYKSTANT

Vieta verta Jūsų dėmesio!